Hem / Personuppgiftspolicy

Personuppgifts- och integritetspolicy

Vi på Bestrate Sweden AB värnar om och respekterar integriteten för privatpersoner och företag som genomför en kreditansökan eller kommer i kontakt med oss på annat sätt. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Bestrate Sweden AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl:
 • För att förbättra användarupplevelsen kring våra tjänster och våra digitala kanaler samt kunna besvara förfrågningar till vår kundservice.
 • I syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, myndighetsföreskrifter och förordningar och för att verka för att förebygga, begränsa och utreda penningtvätt och missbruk av våra tjänster.
 • För att effektivt kunna förmedla lån till partners och besvara låneansökningar eller andra tjänster.
 • Kartläggning av insamlad data för att skapa en förståelse för marknadstrender i syfte att utveckla och förbättra vår marknadsföring och våra tjänster.
Behandling som utförs vid användning av låneindikator:
 • Registrering av uppgifter
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
Behandlingar som utförs vid ansökan om privatlån:
 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt kreditupplysning
 • PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Verifiera identitet med BankID
Behandling som utförs vid ansökan om företagslån:
 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll
 • Kontroll av företagsengagemang
 • Analys av uppgifter i låneansökan och kreditupplysning
 • PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU sanktionslistor
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Verifiera identitet med BankID
Personuppgifter som Bestrate Sweden AB samlar in

Bestrate Sweden AB samlar in den information som lämnas i samband med kreditansökan och relevant information i förhållande till lagkrav. I samband med detta samlas följande kategorier av personuppgifter in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, inkomstuppgifter, civilstånd, företagsengagemang, ägarandelar, eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten samt annan finansiell information kring privatpersoner, företag och dess företrädare.

Insamlingen av personuppgifter sker vid olika tillfällen. Gällande digitala kanaler, exempelvis när personer begär att bli kontaktade, registrerar sig för nyhetsbrev, genomför en låneansökan eller kontaktar Bestrate Sweden AB via e-post. Bestrate Sweden AB kan även komma att samla in personuppgifter via andra ej digitala kanaler, exempelvis under telefonsamtal eller fysiska möten. Vidare kan Bestrate Sweden AB komma att samla in personuppgifter från marknadsföringspartners, publika databaser, sociala medier, kreditupplysningsföretag och andra samarbetspartners.

Användning av insamlade personuppgifter

Bestrate Sweden AB använder personuppgifterna för fastställande av identitet, kundkännedomskontroller, kreditbedömningar, intern administration, fullgörande av avtal, marknadsföringssyften, säkerhetsändamål, förbättringsåtgärder och för att svara på kunders frågor och önskemål.

Skydd av personuppgifter

Bestrate Sweden AB genomför löpande organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder i syfte att skydda personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förstörelse eller förändring. Bestrate Sweden AB arbetar aktivt med att utbilda och informera tjänsteleverantörer och anställda kring vikten av att upprätthålla hög säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter som Bestrate Sweden AB behandlar. Har du anledning att misstänka att interaktionen med Bestrate Sweden AB inte är säker, kontakta oss omgående.

Tid för lagring av personuppgifter

Bestrate Sweden AB behåller och sparar endast personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy samt för uppfyllelse av Bestrate Sweden ABs skyldigheter enligt lagstiftning. Vid den tidpunkt då uppgifterna saknar relevans enligt ovan kommer de att raderas alternativt anonymiseras.

Delning av persondata till tredje part

Bestrate Sweden AB delar inte personuppgifter till tredje part, med följande undantag: Till samarbetspartner för marknadsföringsåtgärder; till kreditupplysningsföretag; till leverantörer vid relevans att kunna tillhandahålla tjänster (exempelvis IT-system) eller vid eventuell försäljning av hela eller delar av Bestrate Sweden ABs verksamhet.

Rättslig grund

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter baserar sig på att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lagstiftning eller att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan Bestrate Sweden AB och avtalspart.

Rättigheter

En privatperson, ett företag eller dess företrädare har rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte. Invändningar sker genom kontakt till Bestrate Sweden AB per e-post eller post enligt nedan kontaktuppgifter. Rättigheter innefattar även rätten att begära tillgång till personuppgifter, begära rättelse eller radering/begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål gällande Bestrate Sweden AB behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen.

Begränsning av integritetspolicyn

Integritetspolicyn omfattar inte hantering av personuppgifter via tredjepart som Bestrate Sweden AB inte äger eller kontrollerar eller för personer som inte har ett avtal med, eller är anställda, av Bestrate Sweden AB.

Ansökan

Genom att genomföra en ansökan hos oss godkänner du att Bestrate Sweden AB kan få kreditgodkännande, kreditbeslut och ytterligare information om status för din låneansökan från banker och långivare, i syfte att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som mellanhand.

Denna fullmakt kan återkallas genom att maila med önskemål om återkallelse till kundservice@bestrate.se

Kontaktuppgifter

Bestrate Sweden AB värnar om din integritet och du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller eventuella klagomål kring insamling och användning av personuppgifter via post till:

Bestrate Sweden AB, Övre Åsbogatan 47, 504 54 Borås eller via e-post till kundservice@bestrate.se.


dark pattern

BestRate sköter prutandet åt dig.

Du kan sedan i lugn och ro välja det

erbjudande som passar dig allra bäst.

dark pattern

Gör en ansökan. Behöver du hjälp kan du ringa till oss på: 033 - 340 19 76

arrow

Vi tar fram erbjudanden från upp till 19 långivare.

arrow

Välj det erbjudande som passar dig bäst. Få pengarna utbetalt samma dag.

Din personliga låneförmedlare
Vi prioriterar din säkerhet

Vi använder en etablerad säkerhetslösning som används globalt av ledande företag och vi är fullt certifierade av Digicert.

Vad tycker våra kunder?

Vanliga frågor & svar

 • Ansökning

  • Nej, att ansöka om ett lån hos BestRate är kostnadsfritt och din ansökan är inte bindande. Eftersom långivaren får en ny och nöjd kund tar vi ut en avgift av långivaren. Det tillkommer inga extra kostnader eller räntepåslag för dig som kund!

  • Om du söker lån hos enskilda långivare tar de varsin kreditupplysning vilket har en negativ påverkan på din kreditvärdighet och därmed försämrar dina chanser att få ett lån. Genom att ansöka om ett lån via BestRate tas endast en kreditupplysning hos UC och du kan i lugn och ro ta ställning till villkoren med din kreditvärdighet intakt.

  • Ja. Du kan alltid ändra lånebelopp och uppgifter i din ansökan. Eftersom kreditupplysningen löper ut inom 5 dagar rekommenderar vi att du hör av dig till oss så snart som möjligt, 033 - 340 19 76.

  • Eftersom långivarens kreditbeslut till stor del baseras på återbetalningsförmåga ökar sannolikheten att du får ett lån med en medsökande. Om ni är två personer som delar på låneansvaret minskar långivarens risk och sannolikheten att ni får ett lån med bra villkor ökar. Om du undrar hur det hela hänger ihop hjälper vi dig gärna, kontakta oss på 033 - 340 19 76.

 • Lån

  • BestRate hjälper dig att sänka dina lånekostnader genom att samla erbjudanden från långivare. Du kan även förlänga återbetalningstiden och få en lägre månadskostnad. Ring oss på 033 - 340 19 76 så berättar vi mer.

  • Ditt lån betalas ut 2-5 bankdagar efter att banken mottagit undertecknat låneavtal.

  • På BestRate kan du ansöka om lån från 10 000 kr upp till 600 000 kr som privatperson. Företag kan ansöka om lån från 25 000 kr till 3 000 000 kr.

   Långivaren gör en bedömning av din ekonomi baserat på uppgifterna i din ansökan. Bedömningen ligger till grund för hur mycket du får låna och till vilken ränta.

   TIPS: Att ha en medsökande i låneansökan ökar dina chanser att få låneerbjudanden. Supportpersonalen på BestRate hjälper dig gärna med frågor om lånebelopp, kontakta oss på 033 - 340 19 76.

  • Du kan välja återbetalningstid på 1-15 år. Har du frågor om återbetalningstiden så hjälper vi dig gärna, kontakta oss på 033 - 340 19 76.

  • Ja, du kan alltid lösa hela lånet eller göra extra månadsinbetalningar på de lån du tar genom BestRate.

  • Du som har betalningsanmärkningar kan låna upp till 150 000 kr förutsatt att följande krav är uppfyllda:

   • Du är minst 18 år
   • Är folkbokförd i Sverige sedan minst ett år
   • Har en årsinkomst på minst 120 000 kr
   • Är skuldfri hos Kronofogden sedan minst 6 månader
 • Övrigt

  • BestRate bestämmer inte räntan på ditt lån, det gör långivaren.

   Långivare gör en individuell bedömning av din ansökan. Din kreditvärdighet, återbetalningsförmåga och interna riskbedömningar ligger till grund för den ränta som långivaren erbjuder dig.

  • Vad din månadskostnad blir kan du få reda på efter att du ansökt om lån. Månadskostnaden beror på vilken ränta du erbjuds av långivaren. Vi samlar erbjudanden från flera långivare så att du kan jämföra räntan i lugn och ro.

  • Nej, eftersom vi endast tar en (1) kreditupplysning hos UC som långivarna delar på, påverkas inte din kreditvärdighet negativt. I vissa fall kan enskilda långivare fråga om ytterligare information för att ta ett bättre kreditbeslut.

  • BestRate samarbetar med följande banker och kreditinstitut:

   • TF Bank AB
   • Lån & Spar Sverige, bankfilial
   • Lendify AB
   • Brocc AB
   • Komplett Bank
   • Credento
   • Moank AB
   • Froda - Monetise Capital AB
   • OPR - Finance AB
   • CapitalBox AB
   • Approva AB
   • Fedelta Finance AB
   • Aros Kapital AB
   • Fairlo
   • IMH Finans
   • Qred AB
   • Corpia
   • Nordax Bank AB
   • Resurs Bank

Vi samarbetar med noga utvalda långivare

TF Bank AB logo
Lån & Spar Sverige, bankfilial logo
Lendify AB logo
Brocc AB logo
Komplett Bank logo
Credento logo
Moank AB logo
Froda - Monetise Capital AB logo
OPR - Finance AB logo
CapitalBox AB logo
Approva AB logo
Fedelta Finance AB logo
Aros Kapital AB logo
Fairlo logo
IMH Finans logo
Qred AB logo
Corpia logo
Nordax Bank AB logo
Resurs Bank logo

Läs mer om våra tjänster

Privatlån

Ett privatlån är ett lån för din konsumtion. Ett privatlån kan göra det möjligt att åka på en välförtjänt semester, eller kanske göra det möjligt att äntligen påbörja renoveringen av huset eller sommarstugan.

Billån

Att ansöka om billån kan vara fyllt av spänning för vissa, medan det för andra mest är ett nödvändigt ont.

Låna pengar

Genom att låna hos låneförmedlare får du inte bara svar snabbt, det är även ett effektivt sätt att få de absolut bästa erbjudandena.

Samla lån

Samla lån och sänk månadskostnaden

Blanco lån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet, det vill säga det är ett lån där du inte pantsätter huset, bilen eller något annat.

Allt om lån

Det finns många olika sorters lån ute på marknaden. För dig som ska låna pengar är det bra att först ta reda på vilket sorts lån du ska ha.

Kontakta oss

Telefon: 033 - 340 19 76
E-postadress: kundservice@bestrate.se

Öppettider

Måndag - Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 15:30
Lördag stängt
Söndag stängt

Kontakta oss

Telefon: 033 - 340 19 76
E-postadress: kundservice@bestrate.se