Hem / Personuppgiftspolicy

Personuppgifts- och integritetspolicy

Vi på Bestrate Sweden AB värnar om och respekterar integriteten för privatpersoner och företag som genomför en kreditansökan eller kommer i kontakt med oss på annat sätt. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Bestrate Sweden AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl:
 • För att förbättra användarupplevelsen kring våra tjänster och våra digitala kanaler samt kunna besvara förfrågningar till vår kundservice.
 • I syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, myndighetsföreskrifter och förordningar och för att verka för att förebygga, begränsa och utreda penningtvätt och missbruk av våra tjänster.
 • För att effektivt kunna förmedla lån till partners och besvara låneansökningar eller andra tjänster.
 • Kartläggning av insamlad data för att skapa en förståelse för marknadstrender i syfte att utveckla och förbättra vår marknadsföring och våra tjänster.
Behandling som utförs vid användning av låneindikator:
 • Registrering av uppgifter
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
Behandlingar som utförs vid ansökan om privatlån:
 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt kreditupplysning
 • PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Verifiera identitet med BankID
Behandling som utförs vid ansökan om företagslån:
 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll
 • Kontroll av företagsengagemang
 • Analys av uppgifter i låneansökan och kreditupplysning
 • PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU sanktionslistor
 • Kontakt via e-post, sms & telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Verifiera identitet med BankID
Personuppgifter som Bestrate Sweden AB samlar in

Bestrate Sweden AB samlar in den information som lämnas i samband med kreditansökan och relevant information i förhållande till lagkrav. I samband med detta samlas följande kategorier av personuppgifter in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, inkomstuppgifter, civilstånd, företagsengagemang, ägarandelar, eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten samt annan finansiell information kring privatpersoner, företag och dess företrädare.

Insamlingen av personuppgifter sker vid olika tillfällen. Gällande digitala kanaler, exempelvis när personer begär att bli kontaktade, registrerar sig för nyhetsbrev, genomför en låneansökan eller kontaktar Bestrate Sweden AB via e-post. Bestrate Sweden AB kan även komma att samla in personuppgifter via andra ej digitala kanaler, exempelvis under telefonsamtal eller fysiska möten. Vidare kan Bestrate Sweden AB komma att samla in personuppgifter från marknadsföringspartners, publika databaser, sociala medier, kreditupplysningsföretag och andra samarbetspartners.

Användning av insamlade personuppgifter

Bestrate Sweden AB använder personuppgifterna för fastställande av identitet, kundkännedomskontroller, kreditbedömningar, intern administration, fullgörande av avtal, marknadsföringssyften, säkerhetsändamål, förbättringsåtgärder och för att svara på kunders frågor och önskemål.

Skydd av personuppgifter

Bestrate Sweden AB genomför löpande organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder i syfte att skydda personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förstörelse eller förändring. Bestrate Sweden AB arbetar aktivt med att utbilda och informera tjänsteleverantörer och anställda kring vikten av att upprätthålla hög säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter som Bestrate Sweden AB behandlar. Har du anledning att misstänka att interaktionen med Bestrate Sweden AB inte är säker, kontakta oss omgående.

Tid för lagring av personuppgifter

Bestrate Sweden AB behåller och sparar endast personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy samt för uppfyllelse av Bestrate Sweden ABs skyldigheter enligt lagstiftning. Vid den tidpunkt då uppgifterna saknar relevans enligt ovan kommer de att raderas alternativt anonymiseras.

Delning av persondata till tredje part

Bestrate Sweden AB delar inte personuppgifter till tredje part, med följande undantag: Till samarbetspartner för marknadsföringsåtgärder; till kreditupplysningsföretag; till leverantörer vid relevans att kunna tillhandahålla tjänster (exempelvis IT-system) eller vid eventuell försäljning av hela eller delar av Bestrate Sweden ABs verksamhet.

Rättslig grund

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter baserar sig på att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lagstiftning eller att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan Bestrate Sweden AB och avtalspart.

Rättigheter

En privatperson, ett företag eller dess företrädare har rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte. Invändningar sker genom kontakt till Bestrate Sweden AB per e-post eller post enligt nedan kontaktuppgifter. Rättigheter innefattar även rätten att begära tillgång till personuppgifter, begära rättelse eller radering/begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål gällande Bestrate Sweden AB behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen.

Begränsning av integritetspolicyn

Integritetspolicyn omfattar inte hantering av personuppgifter via tredjepart som Bestrate Sweden AB inte äger eller kontrollerar eller för personer som inte har ett avtal med, eller är anställda, av Bestrate Sweden AB.

Ansökan

Genom att genomföra en ansökan hos oss godkänner du att Bestrate Sweden AB kan få kreditgodkännande, kreditbeslut och ytterligare information om status för din låneansökan från banker och långivare, i syfte att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som mellanhand.

Denna fullmakt kan återkallas genom att maila med önskemål om återkallelse till kundservice@bestrate.se

Kontaktuppgifter

Bestrate Sweden AB värnar om din integritet och du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller eventuella klagomål kring insamling och användning av personuppgifter via post till:

Bestrate Sweden AB, Övre Åsbogatan 47, 504 54 Borås eller via e-post till kundservice@bestrate.se.


dark pattern

BestRate sköter prutandet åt dig.

Du kan sedan i lugn och ro välja det

erbjudande som passar dig allra bäst.

Gör en ansökan. Behöver du hjälp kan du ringa till oss på: 033 - 340 19 76

arrow

Vi tar fram erbjudanden från upp till 16 långivare.

arrow

Välj det erbjudande som passar dig bäst. Få pengarna utbetalt samma dag.

Din personliga låneförmedlare
Vi prioriterar din säkerhet

Vi använder en etablerad säkerhetslösning som används globalt av ledande företag och vi är fullt certifierade av Digicert.

Vad tycker våra kunder?

Vanliga frågor & svar

 • Ansökning

  • No, applying for a loan with BestRate is free of charge and your application is not binding. Since the lender gets a new and satisfied customer, we charge a fee from the lender. There is no extra cost or interest rate surcharge for you as a customer!

  • If you apply for loans from individual lenders, they each take credit information, which has a negative impact on your credit rating and thus reduces your chances of getting a loan. By applying for a loan through BestRate, only one credit report is taken from UC and you can calmly decide on the terms with your credit rating intact.

  • Yes. You can always change the loan amount and details in your application. Since credit report expires within 5 days, we recommend that you contact us as soon as possible, 033 - 340 19 76.

  • Because the lender's credit decision is largely based on repayment ability, the likelihood of you getting a loan with a co-applicant increases. If you are two people sharing the loan responsibility, the lender's risk decreases and the likelihood that you will get a loan with good terms increases. If you are wondering how it all comes together, we are happy to help you, contact us at 033 - 340 19 76.

 • Lån

  • BestRate helps you lower your loan costs by gathering offers from lenders. You can also extend the repayment period and get a lower monthly cost. Call us at 033 - 340 19 76 and we'll tell you more.

  • Ditt lån betalas ut 2-5 bankdagar efter att banken mottagit undertecknat låneavtal.

  • At BestRate you can apply for loans from SEK 10,000 up to SEK 600,000 as a private individual. Companies can apply for loans from SEK 25,000 to SEK 3,000,000.

   The lender makes an assessment of your finances based on the information in your application. The assessment is based on how much you can borrow and at what interest rate.

   TIP: Having a co-applicant in the loan application increases your chances of getting loan offers. The support staff at BestRate will gladly help you with questions about loan amounts, contact us at 033 - 340 19 76.

  • You can choose a repayment period of 1-15 years. If you have any questions about the repayment period we would be happy to assist you, contact us at 033 - 340 19 76.

  • Yes, you can always redeem the entire loan or make extra monthly payments on the loans you take through BestRate.

  • Du som har betalningsanmärkningar kan låna upp till 150 000 kr förutsatt att följande krav är uppfyllda:

   • Du är minst 18 år
   • Är folkbokförd i Sverige sedan minst ett år
   • Har en årsinkomst på minst 120 000 kr
   • Är skuldfri hos Kronofogden sedan minst 6 månader
 • Övrigt

  • BestRate does not determine the interest rate on your loan, lender does.

   Lenders make an individual assessment of your application. Your credit rating, repayment ability and internal risk assessments form the basis of the interest rate the lender offers you.

  • What your monthly cost will be, you can find out after you apply for a loan. The monthly cost depends on the interest rate you are offered by the lender. We collect offers from several lenders so you can compare the interest rate in peace and quiet, right?

  • No, since we only take one (1) credit report with UC that the lenders share, your credit rating will not be adversely affected. In some cases, individual lenders may ask for additional information to make a better credit decision.

  • BestRate samarbetar med följande banker och kreditinstitut:

   • Lån & Spar Sverige, bankfilial
   • Komplett Bank
   • Credento
   • Moank AB
   • Froda - Monetise Capital AB
   • OPR - Finance AB
   • CapitalBox AB
   • Approva AB
   • Fedelta Finance AB
   • Aros Kapital AB
   • Fairlo
   • IMH Finans
   • Qred AB
   • Corpia
   • Nordax Bank AB
   • Resurs Bank

Vi samarbetar med noga utvalda långivare

Lån & Spar Sverige, bankfilial logo
Komplett Bank logo
Credento logo
Moank AB logo
Froda - Monetise Capital AB logo
OPR - Finance AB logo
CapitalBox AB logo
Approva AB logo
Fedelta Finance AB logo
Aros Kapital AB logo
Fairlo logo
IMH Finans logo
Qred AB logo
Corpia logo
Nordax Bank AB logo
Resurs Bank logo

Läs mer om våra tjänster

Privatlån

Ett privatlån är ett lån för din konsumtion. Ett privatlån kan göra det möjligt att åka på en välförtjänt semester, eller kanske göra det möjligt att äntligen påbörja renoveringen av huset eller sommarstugan.

Billån

Att ansöka om billån kan vara fyllt av spänning för vissa, medan det för andra mest är ett nödvändigt ont.

Låna pengar

Genom att låna hos låneförmedlare får du inte bara svar snabbt, det är även ett effektivt sätt att få de absolut bästa erbjudandena.

Samla lån

Samla lån och sänk månadskostnaden

Blanco lån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet, det vill säga det är ett lån där du inte pantsätter huset, bilen eller något annat.

Allt om lån

Det finns många olika sorters lån ute på marknaden. För dig som ska låna pengar är det bra att först ta reda på vilket sorts lån du ska ha.

Kontakta oss

Telefon: 033 - 340 19 76
E-postadress: kundservice@bestrate.se

Öppettider

Måndag - Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 15:30
Lördag stängt
Söndag stängt

Kontakta oss

Telefon: 033 - 340 19 76
E-postadress: kundservice@bestrate.se